Joop van Hezik

Het ritme en harmonie van de natuur

Sinds het Millenium Ecosystem Assesment (2005) van de Verenigde Naties wordt een onderscheid gemaakt in 4 soorten zogenoemde  ‘ecosysteemdiensten’ die de natuur levert: productiediensten (de fysieke productie die door ecosystemen wordt geleverd, zoals voedselproductie, zoet water, hout en genetisch materiaal), regulerende diensten (de baten die voortkomen uit de regulering van ecosysteemprocessen, zoals zuivering van lucht en grondwater, plaagbestrijding, bestuiving en klimaatregulatie), culturele diensten (de immateriële en materiele waarden die mensen aan natuur hechten, zoals recreatie, gezondheid, en inspiratie/esthetiek/religie), en ondersteunende diensten (processen die het functioneren van ecosystemen ondersteunen, zoals bodemvorming, fotosynthese en nutriëntenkringloop). 2019.

 

Dit essay gaat over één van deze ‘ecosysteemdiensten’: de spirituele betekenis van biodiversiteit voor de mens, over hoe wij ons als mens verhouden tot de natuur.

Download hier>>

 

 

Essay: De Brabantse Roemer

De provincie Noord-Brabant profileert zich als Europe’s Heart of Smart Solutions. Dit essay stelt zich teweer tegen deze eenzijdige, vaak technologische fixatie voor grote maatschappelijke uitdagingen, zoals dementie. Daartegen over stelt dit essay Nature Based Solutions, die (net als Smart Solutions) geplaatst moeten worden in het perspectief van een breed begrip van duurzame ontwikkeling. Om zo de internationale Sustainable Development Goals te realiseren. Voorwaarde daarvoor, zo stelt dit essay, is utopisch denken om de ideologie van het neoliberalisme te doorbreken en zo een daadwerkelijke betekeniseconomie te realiseren. Utopisch denken, dat unieke mogelijkheden en kansen voor de provincie Noord-Brabant biedt. 2019.

 

Dit essay gaat over dementie, natuur, duurzame ontwikkeling en een betekeniseconomie.

Download hier >>