Joop van Hezik

Essay: Een nieuw begin

Reflectie op de corona pandemie in de gemeente Oisterwijk 

Na veel psychisch en fysiek lijden, zelfs resulterend in overlijden – ook in de gemeente Oisterwijk – wordt de samenleving weer ontsloten. Dat terugkeer naar ‘normaal’ niet wenselijk is, is opmerkelijk genoeg de inzet van het ‘WHO Manifest voor een gezond herstel van COVID-19’ van de Wereldgezondheidsorganisatie, uitgebracht op 26 mei 2020. Ook BrabantKennis van de Provincie Noord-Brabant wil leren van de corona pandemie, onder het mom van ‘verspil nooit een goede crisis’ (‘never waste a good crisis’). Met het oog hierop heeft BrabantKennis juli 2021 een essay ‘Brabant zijn wij’ uitgebracht, vanuit de gedachte dat de coronacrisis, hoe lastig ook, bij uitstek een moment om is een toekomst-discussie te voeren. Omdat er, aldus het essay, wel degelijk een breuk-lijn te zien is met het oude en vertrouwde.  “Wat is de weg naar het nieuwe normaal?”, zo vraagt het essay zich af. Ook ik heb me die vraag gesteld, als lid van het Global Goals Genootschap Oisterwijk. Het navol-gende wil wat aanzetten geven wat deze contouren voor de gemeente Oisterwijk zouden kunnen zijn, reflecterend op wat in de corona pandemie gebeurd is in de gemeente Oisterwijk. Als start voor een toekomstdiscussie.    

Download 'Een Nieuw Begin' (2021)

Artikel: Heel het landschap 

COVID-19, een valse economie en harmonie met de natuur

Anno 2020 is de klimaatverandering en de daarmee onlosmakelijk verbonden biodiversiteitscrisis een alledaagse realiteit. Wat de Wereldgezondheidsorganisatie WHO de ‘valse economie’ van het ‘normaal’ noemt, vernietigt en ontluistert nog elke dag de natuur, de ‘bron van verfrissing voor de menselijke geest’. Op 11 maart 2020 heeft de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) de uitbraak van het nieuwe coronavirus (COVID-19) uitgeroepen tot een wereldwijde pandemie. Die pandemie heeft een ongekende wereldwijde gezondheidscrisis veroorzaakt met grote sociaaleconomische gevolgen en menselijk leed. Zijn de lessen van COVID-19 een keerpunt resulterend in een nieuw normaal? Is het reëel te denken dat ‘transformatieve verandering’, een ‘duurzame ontwikkeling’ wegsturend van ‘het beperkte paradigma van economische groei’ in 2050 een ‘harmonie met de natuur’ zal bewerkstelligen? Of is dit een utopie?    

Download 'Heel het landschap' (2020)

 


Essay: Ritme en harmonie van de natuur (2020)

Biodiversiteit, duurzame ontwikkeling en utopisch denken. Wat hebben zij met elkaar te maken? We leven in een ongekende biodiversiteitscrisis. Dit essay is geïnspireerd door muurschilderingen over de opwarming van onze aarde in een klein dorp op de Filippijnen op het ‘vergeten eiland’ Samar. Een land dat het recht van ieder mens om te leven overeenkomstig ‘het ritme en de harmonie van de natuur’ in de grondwet heeft staan. Waarom heeft de mens een hang naar de ongerepte wilde natuur? Kan de notie van een duurzame ontwikkeling tegemoet komen aan deze hang, of is deze notie een wolf in schaapskleren? Hoe verhoudt zich dit tot utopisch denken, en moeten we daarvoor de neoliberale ideologie van het huidige kapitalisme doorbreken? En wat leren we voor een leven in harmonie met de natuur met het oog op de coronacrisis? Dit essay wil een begin maken met een zoektocht naar het antwoord op deze vragen.

 

Download 'Essay Ritme en harmonie van de natuur' (2020)

Printversie

Bladerbare versie (online)

 


Essay: De Brabantse Roemer (2019)

De provincie Noord-Brabant profileert zich als Europe’s Heart of Smart Solutions. Dit essay stelt zich teweer tegen deze eenzijdige, vaak technologische fixatie voor grote maatschappelijke uitdagingen, zoals dementie. Daartegen over stelt dit essay Nature Based Solutions, die (net als Smart Solutions) geplaatst moeten worden in het perspectief van een breed begrip van duurzame ontwikkeling. Om zo de internationale Sustainable Development Goals te realiseren. Voorwaarde daarvoor, zo stelt dit essay, is utopisch denken om de ideologie van het neoliberalisme te doorbreken en zo een daadwerkelijke betekeniseconomie te realiseren. Utopisch denken, dat unieke mogelijkheden en kansen voor de provincie Noord-Brabant biedt. 2019.

 

Dit essay gaat over dementie, natuur, duurzame ontwikkeling en een betekeniseconomie.

Download hier >>